top of page
inzmo-kindlustus-reisi-kindlustus-01_blo

Et ootamatutes olukordades lisakulutusi vältida, soovitame alati koos reisiga osta ka reisitõrkekindlustus. Näiteks võib väga kulukaks kujuneda välisriigis haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine. Kui reisid sageli, tagab reisikindlustuse poliis.

Meie partnerid PZU kindlustus ja  BALTA.

Liigile kuuluv ettevõte PZU SA (Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna)asutati 1803. aastal Poolas, saades esimeseks Poola kindlustusfirmaks. PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń) on üks Kesk- ja Ida-Euroopa suuremaid kindlustusgruppe, mis lisaks kodumaale Poolale on esindatud Ukrainas, Poolas, Lätis ja Eestis. Käesolevaks hetkeks on PZU Grupi pikaajalises strateegias on seatud eesmärgiks suurendada järk järgult osalust ka pangandussektoris. 2017 kevadel moodustas riigi osalus PZU Grupis 34,1875%. PZU Grupi struktuuriga saad tutvuda siin.

bottom of page